Svenska Norwichterrierklubben
en rasklubb inom Svenska Kennelklubben, grundades 1978

 

HÄLSOENKÄT hittar du HÄR  i pdf.fil
eller HÄR i word.fil 

 

Varför hälsoenkät?
 
Anledningen till att klubbar med jämna mellanrum sänder ut
enkät för att få en 
bild av hur rasen mår är bl.a. att få underlag
till informationen om både RAS 
(Rasspecifik Avelsstragi) och
SRD (Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar).
Informationen är obligatorisk för alla hundraser i Sverige att
användas vid, 
avelsplanering och bedömning av alla hundraser
i Sverige. Detta för att värna 
om rasernas hälsa och sunda
exteriör och motverka tendenser till skadliga 
överdrifter.
Enkäten gäller alla norwichterrier med SKK reg. nr födda
mellan 2006 och 2021, ägarna behöver inte vara medlemmar
i SNTK.
Frågorna i den här enkäten fokuserar främst på de frågor
som oftast uppkommit i 
närtid bland ägare och uppfödare av rasen.
Enkät i den här formen kan betraktas som en pilotundersökning.
Beroende på 
svarsfrekvens kan SNTKs styrelse evt. ta beslut
att sända enkäten digitalt nästa år.
 
Norwichterrier är en till numerären liten ras som skulle bli allvarligt
drabbad av 
ryktesspridning om ohälsa därför är det viktigt att få
fram en vederhäftig bild av 
rasens faktiska hälsa.
Visar det sig att svaren pekar åt allvarliga hälsoproblem skall de i så
fall naturligtvis åtgärdas vetenskapligt med hjälp av expertis på
området.
Resultatet kommer endast att ha värde om så många som möjligt svarar.
Svarsfrekvensen kommer också att avslöja om hela rasen har verkliga
hälsoproblem eller om det förekommer mer på individ nivå.
Problem med 
ryktesspridning på sociala medier är nog så illa då
raser som helhet blir 
baktalade.
 
Svaren, ett för varje hund, där syftet med reg nr endast är för att
inte räkna in 
samma hund flera ggr.
Svaren sammanställs av klubben men utvärderingen av svaren
kommer att göras 
av någon av de yngre professorerna på SLU
(Sveriges Lantbruks universitet) som 
har erfarenhet av enkätutvärdering.
Flera är tillfrågade men vi har ännu inte 
klart vem av dem som kan
åta sig vår enkät.
 
Blanketterna kan du antingen kopiera upp själv från Norwich Posten
men ännu 
enklare är nog att printa ut blanketterna från klubbens hemsida,
www.norwichterrierklubben.se
Svaren skall sändas till Ann-Marie Figved, Fredsmötesvägen 7,
437 41 Lindome.
e-post: mio.monello@figved.se
 
Svaren emotses före 30 september 2022.