Svenska Norwichterrierklubben
en rasklubb inom Svenska Kennelklubben, grundades 1978

Medlemskap                                                   

                                                                                                                                                                                                         

Medlemsansvarig:
(Adressändringar sänds till Eva)
Eva Engman
Sta Gertrudsvägen 37
231 53 Trelleborg
Tel: 041-044870
eva.trelleborg@gmail.com

GDPR The General Data Protection Regulation
Medlemspersonuppgifter

Fullbetalande medlem 275 SEK
En Årsbok och tre nummer av klubbens tidning “Norwichterrierposten”.
Skicka gärna in berättelser om er hundar till tidningen.
Möjlighet att delta på den årliga rasutställningen som arrangeras på olika platser i sommar-Sverige.

Utlandsboende medlem 325 SEK
Fullbetalande medlem bosatt utanför Sverige.
Den högre avgiften beror på högre portokostnader och
bankavgifter för våra utlandsboende medlemmar.

Familjemedlem 100 SEK
Är ett sätt att stödja klubben och
har rösträtt på årsmötet

Barn/ungdomsmedlem  20 SEK

Gåvomedlemskap till valpköpare 100 SEK
Uppfödare som betalar det första årets medlemskap för
sina valpköpare.
Medlemskapet motsvarar fullbetalande medlem.

Att stå med som uppfödare på uppfödarlistan 100 SEK
+ aktuell medlemsavgift!

      

Medlemsavgiften sätts in på Svenska Norwichterrierklubben: 
Bankgiro nr. 256-4250 

Glöm inte att uppge namn och adress till den/dem inbetalningen avser!  
För utlandsmedlemmar:                                                   
IBAN SE88 8000 0830 4812 3143 5643
BIC SWEDSESS