Svenska Norwichterrierklubben
en rasklubb inom Svenska Kennelklubben, grundades 1978

 

Svenska Norwichterrierklubben

 

Styrelse 2023 
Lotta Witt Hegardt lämnade styrelsen den 15 augusti på egen begäran.
Därav har suppleant Lena Magnusson tillträtt som ledamot.

Ordförande
Marianne Walfrid
070–5644645
marianne_walfrid@hotmail.com

Vice ordförande
Mette Löfquist 
070–5928713
celsianadamascena@hotmail.com 

Sekreterare
Eva Körsell
070–8126321
evakoersell@gmail.com

Kassör
Lotta Eriksson
072–3535520
lotta@erikssonreklam.se

Ledamot
Ann-Marie Figved
070–2071999
mio.Monello@figved.se

Ledamot
Lena Magnusson
070–8812288
L_magnusson@outlook.com

Ledamot
Eva Engman
076–6444870
eva.trelleborg@gmail.com

Valberedningen, sammankallande
Carita Holmgren
Tel. 070-2433207 
largren@telia.com

Ordinarie Revisor
Björn Wannebo         
070–8807030   
bjorn@bcmab.se 

Ordinarie Revisor
Katinka Weibull
073–4139052
katinka.weibull@telia.com

Suppleant / revisor
Cissi Linde
070–2824119
essegarden@telia.com

Suppleant / revisor
Anita Broms
076–1043688
ab.skeda@gmail.com

 

Avelskommittén
Carita Holmgren, sammankallande
Tel. 070-2433207
largren@telia.com

Ylva Samuelsson
070–7716880
ylva.zondas@gmail.com

Lotta Witt Hegardt
070–8236262
lotta@skeppargarden.se

 

Hälsokommittén
Mette Löfquist, sammankallande
070–5928713
 
Christina Björkqvist Finell
070–3162768
 
Cecilia Brunhoff Håkansson
070–9999576
 
Pia-Helene Welander
070–9276745
 

Utställningskommittén
Lars Lundström, sammankallande
070–5306025
 
Eva Engman
076–6444870
 
Eva-Lena Johansson
070–3399578
 
Anki Lundström
070-6211128
lundstroem.anki@gmail.com
 
Jan-Erik Nilsson
070–8480915
 
Eira Wassberg
070–5657729
 
Redaktion
Årsbok
Cecilia Brunhoff Håkansson
070–9999576
cecilia.brunhoff.hakansson@gmail.com
 
Norwichterrierposten
Lotta Retzner
070–2107563
charlotte@retzner.se

Årskalender
Karin Olsson
070–5385519
karinolsson@me.com
 

Hemsida/webmaster
Ulla Alfredsson
070–2060631
ulla.alfredsson@gmail.com

Shop
Christina Björkqvist Finell
070–3162768
cbjorkqvist@telia.com