Svenska Norwichterrierklubben
en rasklubb inom Svenska Kennelklubben, grundades 1978

Beteende- och personlighets-beskrivning hund – BPH

Vill du veta mer om din hunds mentalitet? Svenska Kennelklubbens mentalbeskrivning BPH är utformad för att passa alla hundar. Den hjälper dig som hundägare att lära känna din hund lite bättre och är värdefull i avelsarbetet för uppfödare, ras- och specialklubbar.
Vill du veta mer?  BPH Svenska Kennelklubben  Här kan du också hitta arrangörer och hur du anmäler. Det finns också en film om hur det går till.
 
 

Till alla er, i år fullbetalande medlemmar, som har genomgått BPH eller har för avsikt att delta i höstens träffar. Styrelsen har tagit beslut om att tilldela er ett bidrag på 200.- per hund som slutfört BPH. (beteende och personlighetsbeskrivning för hund ) och som stambokförts hos SKK. Max 2 individer per ägare. Syftet med bidraget är att premiera till att fler genomgår BPH. Detta för att få ett så brett underlag som möjligt som kan påvisa vår ras mentala status. Ju fler individer som medverkar dess då tillförlitligare blir naturligtvis resultatet. Detta kan tecknas i ett spindeldiagram som visar olika beteenden och egenskaper hos våra norwichar som ras. Vi har för avsikt att, om klubbens ekonomi tillåter, fortsätta denna "sponsring" framledes.

Möjlighet finns också att söka hos Svenska Terrierklubben och regelverket för detta bidrag går att finna på deras hemsida http://terrierklubben.se/wp/

Bidraget sökes hos Ewa-Maria Andorff- Ripa
via mail ewa-maria@flottatjarn.se eller
via brev till E-M Andorff-Ripa Gräsmossen 1.
517 33 Bollebygd.
Du anger ditt namn och likaså hundens namn och reg.nr,
BPH-plats och dag för träffen.
Uppge också var pengarna skall sättas in.