Svenska Norwichterrierklubben
en rasklubb inom Svenska Kennelklubben, grundades 1978

 

Kommittéernas arbetsområden
Kommittéernas arbetsområden skall ses som ramar för uppdraget
och kunna fortleva över tid där 
kommittéerna självständigt väljer/prioriterar
utifrån ett tätt samarbete kommittéerna emellan och tillsammans med 
styrelsen

 

Avelskommittén:
Carita Holmgren, sammankallande
Tel. 070-2433207                                                                                
largren@telia.com


Ylva Samuelsson
070–7716880
ylva.zondas@gmail.com


Lotta Witt Hegardt
070–8236262
lotta@skeppargarden.se

Arbetsområden:

  • att årligen utvärdera och uppdatera RAS
  • att årligen sammanställa SRD-rapport till SKK och Terrierklubben
  • att hålla Styrelsen och Hälsokommittén informerad om det löpande arbetet
  • att svara på frågor från uppfödare/medlemmar. (ej rekommendera hanhundar);
  • att följa och ta del av utvecklingen kring avelsfrågor i SKK-organisationen
  • att anordna uppfödarträffar (med stöd av Hälsokommittén)
  • att bevaka och informera om vad som händer i vår omvärld avseende avelsfrågor samt utveckla kontakter/samarbete med andra länders rasklubbar/uppfödare.
  • att verka för att bibehålla/öka genetisk variation hos vår svenska population
  • Att uppmuntra uppfödare/medlemmar till att genomföra BPH (Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund)

 

 

Hälsokommittén:
Mette Löfquist, sammankallande
 
070–5928713
 
Christina Björkqvist Finell
070–3162768
 
Cecilia Brunhoff Håkansson
070–9999576
 
Pia-Helene Welander
070–9276745
 
 
Arbetsområden:
• att årligen bistå Avelskommittén med underlag till RAS såsom exempelvis
  veterinärvårdsstatistik
• att stödja Avelskommittén vid uppfödarträffar
• att hålla Styrelsen och Avelskommittén informerad om det löpande arbetet
• att svara på frågor från uppfödare/medlemmar
• att följa och dokumentera utvecklingen av sjukdomar som berör Norwichterrier
• att vid behov ta fram informationsmaterial till uppfödare/medlemmar
• att bevaka och informera om aktuell forskning inom genetik samt rasens hälsa
  på ett lättbegripligt sätt (populärvetenskaplig sammanfattning)
• att bevaka och informera om vad som händer i vår omvärld avseende
   hälsa samt utveckla kontakter/samarbete med andra länders rasklubbar/
   uppfödare. 
• att verka för utökade möjligheter för endoskopering (med dokumenterat resultat)
   i Sverige
• att verka för att bibehålla/öka genetisk variation hos vår svenska population