Start
Norwichterrier
Rasbeskrivning
Rasstandard
Historia
RAS

Uppfödare
Uppfödarlista
Valpar/Parade
Trimning
Hanar till avel

Klubben
Medlem
Styrelsen
Styrelseinformation
Årsmöte
Aktuellt
Shop
Tidning
Medlemmarnas sida

Resultat
Utställningar
Utlandsresultat
Klubbutställning 20188
Tävlingsresultat
Årets Norwich
Arkiv

Övrigt
Fotogalleri
Länkar
SKK hunddata
SKK:s grundregler
          © SvenskaNorwichterrierklubben
RASI samråd har vi bestämt att lägga ut första utkastet/förslaget
på det "nya" RAS så att alla kan fundera på det och komma
med åsikter/kritik och synpunkter innan eller under uppfödarmötet
den 25 augusti 2018

Bifogat nedan är diskussionspunkter att fundera på till mötet

Nya RAS första förslaget: word-fil    pdf-fil


Frågor att fundera på till uppfödarmötet: word-fil    pdf-fil


Maila gärna om detta till Pia Hélène Welander
piahelene.welander@gmail.com
 Rasspecifik avelsstrategi (RAS) för Norwichterrier  Utvärdering av RAS 2014   pdf-fil  /  word-dok   

   Bakgrund     

Arbetet med RAS har tagit flera år och ett par olika arbetslag har bearbetat allt material som har sammanställts i "RAS för Norwichterrier". Genom litteratur,
enkäter, inkomna synpunkter från medlemmar/uppfödare,
kontakt med den engelska rasklubben m.m har Svenska Norwichterrierklubben fått fram underlaget. Information om vad RAS innebär kan erhållas på SKK:s hemsida, välj verksamhet och sedan RAS.
RAS för Norwichterrier fastställdes av Svenska Kennelklubbens Avelskommitté 2006-11-15                                                              


                               Läs om RAS                     


                        Läs utlåtande om RAS

                                          

                         
r
                                            © Webset by UgrafikDesign 2012   © Svenska Norwichterrierklubben2012-2019