Svenska Norwichterrierklubben
en rasklubb inom Svenska Kennelklubben, grundades 1978

                                           

Kallelse till Svenska Norwichterrierklubbens årsmöte 2021

Som vi tidigare informerat om i senaste Norwichterrierposten så
kommer årsmötet att genomföras på distans och med support från SKK

genom ett "digitalt förenklat årsmöte". Det förenklade mötet genomförs
helt på distans via en sida på webben och pågår under tre dagar

2021-02-19 kl. 09:00 - 2021-02-21 kl. 22:00.

Det är inte möjligt att kommunicera med styrelsen eller andra
mötesdeltagare genom den 
webbplats där mötet genomförs.

Mötet är avsett för att hjälpa klubben att avsluta föregående
verksamhetsår,besluta om ny rambudget och att välja nya personer
till förtroendeuppdrag inom klubben.  

Mötet lämnar således inga möjligheter till traditionella diskussioner och
förhandlingar utan har en fastställd dagordning med låsta förslag där
samtliga medlemmar ges möjlighet att rösta under en period av tre dagar.

Deltagande vid mötet är endast möjlig för medlemmar som haft ett
gällande medlemskap den 31 januari och har korrekt mejladress
registrerad hos klubben
.
Om du vill registrera eller ändra din mejladress så kontakta
medlemsansvarig Ewa-Maria Andorff-Ripa, ewa-maria@flottatjarns.se   

Vi hoppas att mängden av information och att mötet blir digitalt inte
avskräcker från att delta. Vi är alla ovana och hjälps åt för att stödja er
alla som vill deltaga och mer info om detta finns främst i
"kallelsen" och ”instruktion för mötesdeltagare”.

Styrelsen

Kallelse digitalt förenklat årsmöte

Instruktion för mötesdeltagare 

Arbetsordning

Budget 2021

Valberedningens förslag till ny styrelse

Verksamhetsberättelse SvNtk 2020

Balansrapport 2020

Resultatrapport 2020

Revisionsberättelse 2020