Svenska Norwichterrierklubben
en rasklubb inom Svenska Kennelklubben, grundades 1978

 

KLUBBUTSTÄLLNING 2020

 

Viktigt angående vår klubbaktivitet 2020.

Under vårt senaste styrelsemöte togs beslut om att revidera
våra planer för årets utställning.        
Vi kommer att meddela våra tilltänkta engelska gäster
Lesley Crawley och domare Jill Stevenson att vi tyvärr inte kan ta
emot dem under dessa rådande förhållanden.
Vi hoppas dock att vi får äran att få ta emot dem under nästa år
och då få ta del av all deras kunskap och erfarenhet.
Vi är naturligtvis ytterst ledsna över detta som skulle bli en höjdpunkt
under året för alla oss norwichälskare.

Vi känner stor besvikelse! 

I nuläget är det väldigt svårt att bedöma vad vi gör istället och om det
över huvet taget går att få till en klubbaktivitet i år men vi smider planer
för eventuella varianter.
Kanske ett enklare arrangemang och som kan fås till med kortare
varsel för alla eventuella deltagare. Det vi kan göra nu är i stort sett
avvakta och se oss an utvecklingen av pandemin.

Sköt om er och ta väl hand om varandra och era norwichar och
hoppas att vi snart ses.

Mvh Jan Erik Nilsson ordf. SvNTK      

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Tånga Hed, Vårgårda 1-2 augusti

 

 

Mer information HÄR!