Svenska Norwichterrierklubben
en rasklubb inom Svenska Kennelklubben, grundades 1978

Utlandsresultat 2020

 

      

Har du ställt ut din hund på officiella utställningar eller klubbutställningar
(dvs. norwichspecialer) utanför Sveriges gränser?
Maila datum, plats, domare, antal deltagare (hanar+tikar) i officiell klass
och resultat till
ulla.alfredsson@gmail.com
Resultat från tidigare år finns i vårt arkiv